Obchodné meno:Peter Kadlec
Adresa:Veterná Poruba 71
03104, Liptovský Mikuláš
IČO:44125119
DIČ:1074251618
IČ DPH:SK1074251618
Zápis v registri:Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš. Číslo živnostenského registra: 540-14076
IBAN:SK 21 0900 0000 0051 5895 7235
Telefón:+421 (0) 907 481 449
E-mail:obchod@fotopascesuntek.sk
Zodpovedný vedúci:Peter Kadlec
Príjem objednávok cez e-shop:nonstop
Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00
Orgán dozoru:Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk